I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 20 kwietnia 2017. de fr en

Użyteczne linki:

Link obowiązkowy:

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


INFORMACJA
o naborze do szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018


Liceum dla dorosłych kształci w systemie zaocznym. Konsultacje odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie przez dwa dni, od popołudnia w piątek do popołudnia w sobotę. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny, które kończą się sesją egzaminacyjną. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


NAUKA JEST BEZPŁATNA

Szkoła prowadzi naukę w cyklu:

  • 3-letnim - na podbudowie programowej gimnazjum,
  • 2–letnim, w przypadku absolwentów 3-letniej szkoły zawodowej, którzy rozpoczynają kształcenie począwszy od klasy drugiej (semestr trzeci).
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

  1. są absolwentami gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej, albo 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej
  2. i
  3. ukończyli 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę,
  4. albo
  5. najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyli 16 lat i mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy pierwszej (semestr I) językowo-historycznej
(formularz podania dostępny jest tutaj i w sekretariacie szkoły).

Nabór do szkoły dla dorosłych prowadzony będzie w terminach:
przyjmowanie podań i wymaganych dokumentów - do 26 czerwca 2017 r.,
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły - 14 lipca 2017 r.

W przypadku wolnych miejsc nabór będzie prowadzony do 28 sierpnia 2017 r.

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.