I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 21 czerwca 2017. de fr en

Użyteczne linki:

Link obowiązkowy:

RekrutacjaDrogi gimnazjalisto, droga gimnazjalistko ...


Jesteśmy szkołą solidną i zarazem przyjazną.

Wejdź na stronę Wyniki klasyfikacji i przekonaj się sam, że liczba niepowodzeń uczniowskich jest u nas mniejsza niż w innych szkołach.

Spośród wszystkich szkół publicznych:

Tylko u nas będziesz się uczył języków obcych na odpowiadającym Tobie poziomie (dwóch z czterech). Jeśli interesujesz się sportem, to właśnie u nas spotkasz trenerów, którzy wychowali mistrzów Polski i świata.

Obejrzyj inne strony w naszej witrynie, a dowiesz się jak wesoło u nas bywa. Jesteśmy ludźmi z fantazją, ale i ambicjami. Lubimy się bawić, ale też nigdy nie brak nam zapału do mozolnej wspinaczki ku lepszemu. Młodzi ludzie, którym także nie brak energii i ambicji, czują się u nas świetnie. To tylko niektóre ze 100 powodów, dla których powinieneś przyjść do "Kopernika".
Zobacz też nasz film promocyjny "Kopernik to dobry wybór!"

Decyzja podjęta? Przeczytaj...

Vademecum kandydata

Profile

W roku 2017 prawdopodobnie utworzymy 5 klas pierwszych. Ich listę masz poniżej. W nawiasach podano przedmioty wiodące, a pod "łapką" znajdziesz tabele ilości godzin poszczególnych przedmiotów:

Policz sobie punkty

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego, - max. 100 punktów: po 0.2 pkt za każdy 1% wyników z każdego z 5 egzaminów (język obcy tylko na poziomie podstawowym),

 2. Oceny z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  A} języka polskiego,
  B} matematyki,
  oraz:
  w przypadku klasy A: C} historii,
  D} WOS,
  w przypadku klasy B: C} biologii,
  D} chemii,
  w przypadku klasy C: C} historii,
  D} geografii albo j. angielskiego,
  w przypadku klasy D: C} fizyki,
  D} informatyki,
  w przypadku klasy E: C} chemii,
  D} fizyki albo informatyki.

  Słowo "albo" oznacza, że bierzemy pod uwagę lepszą ocenę z wymienionych przedmiotów.

  Oceny ze świadectwa przeliczamy na punkty według następującej tabeli:

  celujący 18
  bardzo dobry 17
  dobry 14
  dostateczny 8
  dopuszczający 2

  Za oceny możesz więc otrzymać max. 72 punkty.

 3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem otrzymasz 7 pkt.

 4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych możesz dostać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat:

  • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
   • finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
   • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
   • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

  • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:
   • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,
   • finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
   • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt,
   • laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
   • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt,
   • finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,

  • wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
   • na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,
   • na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,
   • na szczeblu województwa - 2 pkt,
   • na szczeblu powiatu - 1 pkt,

  • praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

UWAGA! Żadne inne zasługi, nawet najbardziej chwalebne, nie są punktowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Terminy

 • 9 maja - 21 czerwca

  Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.
  Masz do zrobienia 2 rzeczy:

  1. Wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą.
   W trakcie tej operacji wypełniasz podanie.
  2. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru. Jeśli jest to nasza szkoła, to wypełniasz i dostarczasz również deklarację w sprawie wyboru języków obcych. Znajdziesz ją na stronie powiatowego systemu rekrutacji lub tutaj.

   Masz do wyboru :

   • angielski
   • niemiecki
   • francuski
   • hiszpański

   Przynajmniej jeden z nich musi być kontynuowany z gimnazjum.
   Na pierwszym miejscu wymieniasz ten, który z nich ma być Twoim wiodącym językiem (może to być tylko angielski lub niemiecki).

   UWAGA! Może się zdarzyć, że możliwości organizacyjne szkoły trochę ograniczą swobodę Twojego wyboru. Może się więc okazać, że w danej klasie drugim językiem nie może być hiszpański, a w innej francuski. Postaramy się spełnić Twoje życzenia, ale gwarancji nie ma. Żadne szczegóły w tej sprawie nie będą znane, dopóki nie zbierzemy waszych deklaracji.

   Kandydaci zamiejscowi, którzy będą chcieli zamieszkać w naszym internacie, powinni dołączyć odpowiednie podanie. Właściwy formularz znajdziesz na stronie powiatowego systemu rekrutacji lub tutaj.

 • 23 - 27 czerwca (wtorek) godz. 15:00

  Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu).

  a ponadto możesz dołączyć:
  • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenia komisji konkursowych

 • 6 lipca godz. 14:00

  Ogłoszenie wyników rekrutacji (w budynku szkoły i w naszej witrynie internetowej).

 • 24 lipca (poniedziałek) godz. 15:00

  Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:
  • oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie),
  • druku "Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej", dostępnego w macierzystym gimnazjum,
  • trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
  • karty zdrowia.
  Uwaga! Jeśli "Kopernik" nie był szkołą Twojego pierwszego wyboru, to nie wypełniłeś deklaracji wyboru języków obcych, których chcesz się uczyć. Musisz te dane uzupełnić właśnie teraz. W przeciwnym razie we wrześniu nie znajdziesz swego nazwiska na liście żadnej grupy językowej.

 • 26 lipca (środa)

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do I LO im. M. Kopernika. (w budynku szkoły i w naszej witrynie internetowej.)

Jeśli masz ochotę, możesz przeczytać pełną i oficjalną wersję "Regulaminu Rekrutacji".

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autor strony: Marek Muciek – treść.