I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 10 czerwca 2021. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

RekrutacjaDrogi kandydacie, droga kandydatko ...


Jesteśmy szkołą solidną i zarazem przyjazną.

Wejdź na stronę Wyniki klasyfikacji i przekonaj się sam, że liczba niepowodzeń uczniowskich jest u nas mniejsza niż w innych szkołach.

Spośród wszystkich okolicznych szkół publicznych:

Tylko u nas będziesz się uczył w klasie dwujęzycznej (zobacz więcej). Jeśli lubisz sport, to właśnie u nas spotkasz trenerów, którzy wychowali mistrzów Polski i świata.

Obejrzyj inne strony w naszej witrynie, a dowiesz się jak wesoło u nas bywa. Jesteśmy ludźmi z fantazją, ale i ambicjami. Lubimy się bawić, ale też nigdy nie brak nam zapału do mozolnej wspinaczki ku lepszemu. Młodzi ludzie, którym także nie brak energii i ambicji, czują się u nas świetnie. To tylko niektóre ze 100 powodów, dla których powinieneś przyjść do "Kopernika".
Zobacz też nasz film promocyjny "Kopernik to dobry wybór!"

Decyzja podjęta? Przeczytaj...

Vademecum kandydata

Profile

W roku 2021 prawdopodobnie utworzymy 5 klas pierwszych (wszystkie dwujęzyczne). Poniżej ich lista. W nawiasach podano przedmioty wiodące, a pod "łapką" znajdziesz tabele ilości godzin poszczególnych przedmiotów:

(zobacz również ulotkę)

Policz sobie punkty


 1. Wynik egzaminu ósmoklasisty, - max. 100 punktów: po 0,35 pkt za każdy 1% wyników z j. polskiego i matematyki oraz po 0,3 pkt za każdy 1% wyniku z j. obcego.


 2. Oceny z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 72 punkty:
  A} języka polskiego,
  B} matematyki,
  C} j. angielskiego
  oraz:
  w przypadku klasy A: D} historii,
  w przypadku klasy B: D} biologii albo chemii,
  w przypadku klasy C: D} historii albo geografii,
  w przypadku klasy D: D} fizyki,
  w przypadku klasy E: C} geografii albo fizyki.
  Słowo "albo" oznacza, że bierzemy pod uwagę lepszą ocenę z wymienionych przedmiotów.

  Oceny ze świadectwa przeliczamy na punkty według następującej tabeli:

  celujący 18
  bardzo dobry 17
  dobry 14
  dostateczny 8
  dopuszczający 2

 3. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymasz 7 pkt.

 4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych możesz dostać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat:

  • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
   • finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
   • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
   • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

  • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:
   • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,
   • finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
   • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt,
   • laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
   • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt,
   • finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,

  • wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
   • na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,
   • na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,
   • na szczeblu województwa - 2 pkt,
   • na szczeblu powiatu - 1 pkt,

  • praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

 5. Wynik testu z j. angielskiego dla kandydatów do naszej szkoły - max. 20 punktów: wynik testu pomnożony przez 0,4.

UWAGA! Żadne inne zasługi, nawet najbardziej chwalebne, nie są punktowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności (pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku ztestu z j. angielskiego dla kandydatów do naszej szkoły).

Terminy

 • 17 maja (poniedziałek) - 31 maja 2021 (poniedziałek)

  Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.
  Masz do zrobienia dwie rzeczy:

  1. Wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci każą.
   Znajdziesz tam do wypełnienia formularz wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. Wypełniasz go, drukujesz i dostarczasz do sekretariatu I LO.
   Możesz równiesz przesłać ten dokument elektronicznie na adres: rekrutacja@lokopernik.pl.
   Uwaga! Wniosek musi być przesłany w całości (wszystkie strony) w jednej wiadomości, wysłanej z adresu podanego w podaniu.

   Kandydaci zamiejscowi, którzy będą chcieli zamieszkać w naszym internacie, mogą już teraz dołączyć odpowiednie podanie. Właściwy formularz znajdziesz na stronie powiatowego systemu rekrutacji

 • 8 czerwca 2021 (wtorek), godz. 13:00
  Sprawdzian z j. angielskiego ( w budynku I LO).

 • Zaliczenie tego sprawdzianu jest warunkiem dopuszczenia do dalszych etapów rekrutacji, nawet jeśli nasza szkoła nie jest Twoim pierwszym wyborem.
  Zwolnieni z tego sprawdzianu są laureaci Konkursu Kuratora z J. Angielskiego (automatycznie otrzymują 20 pkt rekrutacyjnych).

  W szczególnych przypadkach losowych dyrektor I LO, na udokumentowany wniosek, może wyrazić zgodę na przystąpienie do sprawdzianu w terminie dodatkowym.

  Zobacz test z roku 2020..

 • 16 czerwca 2021 (środa) godz. 12:00

  Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego.


 • 25 czerwca - 14 lipca 2021 (środa), godz. 15:00

  Dostarczasz do sekretariatu I LO świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu).
  Mogą to również być kopie potwierdzona przez dyrektora szkoły, ale w razie przyjęcia do naszej szkoły i tak trzeba będzie donieść oryginały.
  Ponadto możesz dołączyć:
  • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenia komisji konkursowych

  Oszczędzisz sobie drugiej wizyty w naszej szkole w połowie sierpnia, jeśli od razu przyniesiesz inne niezbędne dokumenty:
  • druku "Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej",
  • trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
  • karty zdrowia.
  Jest to również termin, w którym możesz dokonać zmian w podaniu.


 • 6 lipca 2021 (wtorek), godz. 12:00

  Sprawdzian z j. angielskiego dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu 8 czerwca z przyczyn losowych i uzyskali zgodę dyrektora I LO na przystąpienie w terminie dodatkowym.


 • 9 lipca 2021 (piątek), godz. 12:00

  Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego w terminie dodatkowym.


 • 22 lipca 2021 (czwartek), do godz. 12:00

  Ogłoszenie wyników rekrutacji.

 • 30 lipca 2021 (piątek), godz. 15:00

  Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:
  • oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie),
  • druku "Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej",
  • trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
  • karty zdrowia.
  • ewentualnie rownież podania o przyjęcie do internatu.


 • 2 sierpnia 2021 (poniedziałek), godz. 12:00

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do I LO im. M. Kopernika (w budynku szkoły i stronie szkoły).

Jeśli masz ochotę, możesz przeczytać pełną i oficjalną wersję "Zasad i Harmonogramu Rekrutacji".

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autor strony: Marek Muciek – treść.