I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 2 grudnia 2017. de fr en

Użyteczne linki:

Link obowiązkowy:

Profile


Klasy, które rozpoczną naukę w roku 2018

Od roku szk. 2017/18 wszystkie klasy będą dwujęzyczne (zobacz więcej).
Szczegółowe siatki godzin będą znane w lutym.

Klasy, które rozpoczęły naukę w roku 2017

humanistyczno-dziennikarski z elementami filmoznawstwa: klasa A

biologiczno-chemiczny z językiem angielskim klasa B

społeczno-prawny z językiem angielskim: klasa C

matematyczno-fizyczno-informatyczny: klasa D

matematyczno-chemiczno-informatyczny: klasa E
Klasy, które rozpoczęły naukę w roku 2016

humanistyczno-dziennikarski z elementami filmoznawstwa: klasa A

biologiczno-chemiczny z językiem angielskim klasa B

społeczno-prawny z językiem angielskim: klasa C

matematyczno-fizyczno-informatyczny: klasa D

matematyczno-chemiczno-informatyczny: klasa E
Klasy, które rozpoczęły naukę w latach 2014 i 2015

humanistyczny z elementami dziennikarstwa i filmoznawstwa: klasa A

biologiczno-chemiczny klasy B i F

humanistyczno-językowy z elementami nauk społecznych: klasa C

matematyczno-fizyczny z informatyką: klasa D

matematyczno-fizyczny z geografią: klasa Edo góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Artur Dzierkowski – treść, Marek Muciek – kody.