I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 25 marca 2013. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Profile - klasa E

Plan nauczania klasy o profilu
matematyczno-fizycznym z geografią

Przedmiot nauczania Klasa I Klasa II Klasa III Razem
Język polski 4 4 4 12
I język obcy 3 3 3 9
II język obcy 2 2 2 6
Historia 2 0 0 2
WOS 1 0 0 1
Wiedza o kulturze 1 0 0 1
Historia i społeczeństwo 0 2 2 4
Matematyka 5 7 6 18
Fizyka 1 5 3 9
Chemia 1 0 0 1
Biologia 1 0 0 1
Geografia 1 4 4 9
Informatyka 1 0 0 1
Podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
Godzina z wychowawcą 1 1 1 3
Pracownia informatyczna 0 1 1 2
RAZEM 30 32 29 91
Wychowanie do życia w rodzinie Po 15 godzin rocznie

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.