I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 2 marca 2014. de fr en

Użyteczne linki:

Link obowiązkowy:

Profile - klasa C

Plan nauczania klasy o profilu
humanistyczno-językowym z elementami nauk społecznych

Przedmiot nauczania Klasa I Klasa II Klasa III Razem
Język polski 4 8 8 20
I język obcy 3 5 5 13
II język obcy 3 4 4 11
Historia 2 5 3 10
WOS 1 0 0 1
Wiedza o kulturze 1 0 0 1
Matematyka 4 3 3 10
Fizyka 1 0 0 1
Chemia 1 0 0 1
Biologia 1 0 0 1
Geografia 1 0 0 1
Przyroda 0 2 2 4
Informatyka 1 0 0 1
Podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
Godzina z wychowawcą 1 1 1 3
Wstęp do nauk społecznych 0 1 0 1
RAZEM 30 32 29 91
Wychowanie do życia w rodzinie Po 15 godzin rocznie

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.