I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 21 listopada 2020. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Wyniki matury 2020


Do matury przystąpiło 137 abiturientów, wszyscy (100 %) z powodzeniem.


Wyniki egzaminów pisemnych
Średnia liczba egzaminów rozszerzonych zdawanych przez naszego abiturienta - 2,7.
Oprócz 1 egzaminu obowiązkowego, 69 naszych absolwentów zdawało 2 dodatkowe, 15 3 dodatkowe, a 3 nawet 4 dodatkowe.

Przeciętny wynik egzaminu jest o 11 % lepszy od średniej ogólnopolskiej.


Nasi najlepsi

Poziom trudności egzaminów bywa bardzo różny, dlatego miarą sukcesu maturzysty nie jest procentowy wynik egzaminu, lecz tzw. stanin, czyli kategoria jakości.
Prawdziwym sukcesem jest znalezienie się w staninie 9 lub 8 z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że się jest lepszym od 89% swoich konkurentów w walce o indeks.
Ta sztuka udała się przynajmniej raz 34 naszym abiturientom, w tym 6 osobom 2-krotnie.
  Schemat skali staninowej

staninjego nazwaopis
1najniższynajsłabsze 4% zdających
2bardzo niskinastępne 7% zdających
3niskinastępne 12% zdających
4niżej średniegonastępne 17% zdających
5średniśrodkowe 20% zdających
6wyżej średniegonastępne 17% zdających
7wysokinastępne 12% zdających
8bardzo wysokinastępne 7% zdających
9najwyższynajlepsze 4% zdających
Nie ma idealnej metody mierzenia sukcesu maturzysty. Wydaje się, że najlepszą jest zsumowanie dolnych granic staninów (9 - 96%, 8 - 89%, 7 - 77%), biorąc pod uwagę tylko egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym. W/g takiej formuły, na tytuł"króla matury" zasłużył w tym roku

Maksymilian Szafer


który zdawał 4 egzaminy rozszerzone i w 2 z nich znalazł się w staninie 8 lub 9.

Poza nim, ścisłą czołówkę stanowią (kolejność alfabetyczna):

Filip Babiak
Aleksandra Badowska
Zuzanna Lubińska
Patryk Ostrysz
Joanna Pniewska
Natalia Sobczak
Filip Szałkowski
Paweł Żurek

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Marek Muciek – rachunki, treść.