I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 17 października 2017. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Bursa

Jako placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewniamy miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole oraz innych szkołach w Kołobrzegu. Oferujemy bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku. Zapewniamy wszystkim podopiecznym równość szans. Kształtujemy umiejętności i nawyki pozwalające sprostać wymogom samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Tworzymy społeczność, w której obowiązuje otwarta komunikacja, a normy i reguły życia są jasne. Staramy się pomagać naszym wychowankom odnaleźć się w nowych okolicznościach i zaadaptować.

Kontakt

Bursa Międzyszkolna Nr 1
ul. Łopuskiego 37-39
78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 94 35 473 17

Kadra pedagogiczna

Kierownik:Leszek Pytel
Wychowawcy: Dorota Kałuża
Monika Ołów
Alina Rachwalska
Arnold Wardak
Elżbieta Zarzycka

Warunki bytowe, ceny

Gotowi jesteśmy zakwaterować 105 wychowanków. Nasza młodzież mieszka w:

 • 3 pokojach 3-osobowych, ze wspólną łazienką (wyłącznie dla dziewcząt)
 • 11 pokojach 2-osobowych, ze wspólną łazienką (wyłącznie dla dziewcząt)
 • 15 pokojach 3-osobowych z łazienką
 • 12 pokojach 2-osobowych z łazienką
Opłaty za pokój w roku szk. 2017/18
miesiąc 2-osobowy z łazienką 3-osobowy z łazienką 2-osobowy bez łazienki 3-osobowy bez łazienki
wrzesień 116 97 68 58
październik 120 100 70 60
listopad 108 90 63 54
grudzień 85 71 50 43
styczeń 62 52 36 31
luty 120 100 70 60
marzec 108 90 63 54
kwiecień 108 90 63 54
maj 92 77 54 46
maj - maturzyści 104 87 61 52
czerwiec 84 70 49 42

Numer konta do wpłat: 09 2030 0045 1110 0000 0185 7590

Stołówka na miejscu zapewnia całodzienne wyzywienie w cenie 17 zł/dobę.
Bursa jest monitorowana wewnątrz i na zewnątrz.
Na terenie bursy posiadamy bezprzewodowy internet oraz sprzęt komputerowy dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Przyjęcia do internatu

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do bursy winien złożyć w sekretariacie szkoły podanie w nieprzekraczalnym terminie:

 • uczniowie mieszkający w internacie - do zakończenia roku szkolnego
 • uczniowie klas pierwszych do 20 lipca.

Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje:

 • uczniom naszej szkoły,
 • uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy,
 • uczniom klas pierwszych,
 • uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w internacie,
 • uczniom z rodzin niepełnych, rozbitych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ważne dokumenty, formularze

Czas wolny

Działa u nas koło fotograficzne.
Organizujemy cykliczne imprezy okolicznościowe, np.: „andrzejki”, „mikołajki”, „walentynki”. Tradycją stały się już nasze wieczory wigilijne i „otrzęsiny”.
Stałymi formami organizacji czasu wolnego są zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali fitness, siłowni i pływalni. Organizujemy także turnieje sportowe z udziałem innych burs kołobrzeskich.
Bursa posiada świetlicę i salę do tenisa stołowego.

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Arnold Wardak – treść, foto, Marek Muciek, – redakcja, kody.