I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 8 września 2017. de fr en

Użyteczne linki:

Link obowiązkowy:

Bursa

Jako placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewniamy miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole oraz innych szkołach w Kołobrzegu. Oferujemy bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku. Zapewniamy wszystkim podopiecznym równość szans. Kształtujemy umiejętności i nawyki pozwalające sprostać wymogom samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Tworzymy społeczność, w której obowiązuje otwarta komunikacja, a normy i reguły życia są jasne. Staramy się pomagać naszym wychowankom odnaleźć się w nowych okolicznościach i zaadaptować.

Kontakt

Bursa Międzyszkolna Nr 1
ul. Łopuskiego 37-39
78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 94 35 473 17

Kadra pedagogiczna

Kierownik:Leszek Pytel
Wychowawcy: Dorota Kałuża
Monika Ołów
Alina Rachwalska
Arnold Wardak
Elżbieta Zarzycka

Warunki bytowe, ceny

Gotowi jesteśmy zakwaterować 105 wychowanków. Nasza młodzież mieszka w:

 • 3 pokojach 3-osobowych, ze wspólną łazienką (wyłącznie dla dziewcząt) - 60 zł/m-c
 • 11 pokojach 2-osobowych, ze wspólną łazienką (wyłącznie dla dziewcząt) - 70 zł/m-c
 • 15 pokojach 3-osobowych z łazienką - 100 zł/m-c
 • 12 pokojach 2-osobowych z łazienką - 120 zł/m-c

Stołówka na miejscu zapewnia całodzienne wyzywienie w cenie 17 zł/dobę.
Bursa jest monitorowana wewnątrz i na zewnątrz.
Na terenie bursy posiadamy bezprzewodowy internet oraz sprzęt komputerowy dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Przyjęcia do internatu

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do bursy winien złożyć w sekretariacie szkoły podanie w nieprzekraczalnym terminie:

 • uczniowie mieszkający w internacie - do zakończenia roku szkolnego
 • uczniowie klas pierwszych do 20 lipca.

Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje:

 • uczniom naszej szkoły,
 • uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy,
 • uczniom klas pierwszych,
 • uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w internacie,
 • uczniom z rodzin niepełnych, rozbitych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ważne dokumenty, formularze

Czas wolny

Działa u nas koło fotograficzne.
Organizujemy cykliczne imprezy okolicznościowe, np.: „andrzejki”, „mikołajki”, „walentynki”. Tradycją stały się już nasze wieczory wigilijne i „otrzęsiny”.
Stałymi formami organizacji czasu wolnego są zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali fitness, siłowni i pływalni. Organizujemy także turnieje sportowe z udziałem innych burs kołobrzeskich.
Bursa posiada świetlicę i salę do tenisa stołowego.

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Arnold Wardak – treść, foto, Marek Muciek, – redakcja, kody.